Poďakovanie

Zariadenie pre seniorov – Seniorát DD a SS n.o., Horné Obdokovce ďakuje nadácii EPH za poskytnuté finančné prostriedky v projekte – Pomôžme seniorom po COVIDE. Vďaka nadácii sme mohli zakúpiť rehabilitačné a ostatné pomôcky pre našich PSS. Polohovateľné invalidné vozíky pomôžu pri debarierizácii a zvýšení mobility klientov. Ostatné pomôcky pomôžu pre skvalitnenie poskytovaných odborných činností klientom. „Veľké ďakujeme“