Stravovanie

Nakoľko zariadenie nedisponuje vlastnou kuchyňou, ale iba výdajňou stravy – dovoz jedla máme zabezpečený dodávateľským spôsobom.

  • Strava je servírovaná v jedálni, v príjemnom a primeranom prostredí. PSS pripravujeme raňajky, desiate a olovrant vo vlastnej réžii, obedy a večere sa vozia. Pripomienkam stravníkov je venovaná pozornosť, organizácia ich rieši.
  • PSS môže konzumovať stravu aj na izbe, kde má na to vytvorené podmienky.
  • V odôvodnených prípadoch je možné stravu vydať aj v inom čase, podľa želania, chuti a potrieb PSS v rámci hygienických noriem.
  • Strava je podávaná v dostatočnom množstve a dobrej kvalite.
  • PSS majú možnosť vyjadrovať sa ku kvalite aj množstve podávanej stravy.