Obslužné činnosti

Služby Zariadenia pre seniorov Seniorát DD a SS n.o.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

1. Zariadenie pre seniorov zabezpečuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva pre svojich prijímateľov sociálnej služby vlastnými zamestnancami vo vlastných prevádzkových priestoroch určených a vybavených na túto činnosť.

2. Upratovanie priestorov zariadenia zahŕňa pravidelné upratovanie obytnej izby, príslušenstva izby a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu priestorov, umývanie okien a utieranie prachu. Bežné a celkové upratovanie zabezpečujeme prostredníctvom upratovačky.

3. Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva zahŕňa najmä triedenie, namáčanie, dezinfekciu, pranie, žehlenie bielizne ako aj prišívanie gombíkov a zašívanie poškodených častí šatstva. Pri údržbe šatstva a bielizne aktívne spolupracujú aj samotní PSS, ktorí v rámci rozvíjania jemnej motoriky zašívajú gombíky, párujú ponožky a realizujú drobnejšie a menej náročné opravy šatstva a bielizne.

4. Pokiaľ je potrebné špeciálne čistenie v čistiarni, zariadenie zabezpečí toto čistenie na náklady osoby, ktorá o túto službu požiadala.

5. PSS rovnako participujú pri čistení exteriéru budovy, kde každoročne organizujeme brigády spojené s menšími prácami – udržiavania trávy, kosenie,  hrabanie a pod.