Poďakovanie za darčeky pre našich seniorov

Srdečné ďakujeme za darčeky, ktoré nám aj tieto Vianoce priniesli vďaka projektu – Koľko šťastia sa zmestí do krabice od topánok, Vianočný zázrak a tiež aj anonymným darcom, ktorí podporili našich PSS. Vďaka patrí všetkým, ktorí darčekmi obdarúvajú počas celého roka našich klientov.

Srdečná vďaka.