Darujte 2% z dane

NAŠE ÚDAJE:

Obchodné meno (Názov): Seniorát DD a SS n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 50 683 624
Sídlo-Ulica: Horné Obdokovce
Súpisné/orientačné číslo: 395
PSČ: 956 08
Obec: Horné Obdokovce

ZAMESTNANEC POSTUP POUKÁZANIA:

Najneskôr do 15. februára 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete vypočítať:
2 % z Vašej zaplatenej dane – maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste nám dobrovoľnícky pomáhali, kontaktujte nás a potvrdenie Vám pošleme.
Vyplňte údaje v tlačive o sebe a sume 2 % (3 %).
Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti.

ZAMESTNANEC TLAČIVÁ:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (editovateľné pdf)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (editovateľné pdf)

FYZICKÁ OSOBA TLAČIVÁ:

(ktorá podáva daňové priznanie)

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (editovateľné pdf)

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (editovateľné pdf)

PRÁVNICKÁ OSOBA TLAČIVÁ:

Daňové priznanie právnických osôb (editovateľné pdf)

Všetky informácie, ako aj oficiálny zoznam poberateľov 2% nájdeš na stránke www.rozhodni.sk