Poďakovanie nadácii Henkel

Zariadenie pre seniorov – Seniorát DD a SS n.o., Horné Obdokovce ďakuje nadácii HENKEL za poskytnuté finančné prostriedky v projekte – Ľahší život našich seniorov.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť dostupnosť rehabilitačných a kompenzačných pomôcok pre všetkých klientov. Podporiť ich sebestačnosť pri niektorých úkonoch a činnostiach, hlavne v oblasti osobnej hygieny. Nakoľko pomôcky, ktoré sme získali cestou tohto projektu sú ľahko dosiahnuteľné, ich použitie v praxi je rýchle a nenáročné na montáž a obsluhu. Disponovaním dostatočného počtu pomôcok vieme rieši ihneď problémy s obmedzenou mobilitou klientov.

Veľké ďakujeme.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácia Henkel Slovensko.