Poďakovanie

Touto cestou sa chceme za všetkých našich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia poďakovať Vašej spoločnosti za UVC dezinfekčné germicídne lampy so senzorom, ktoré sme od Vás dostali ako dar. Vážime si najmä to, že aj naše malé zariadenie neuniklo Vašej pozornosti. Je to veľmi prínosný a užitočný darček, ktorý vieme plnohodnotne využiť v našej práci a to nielen počas pandemickej situácie.

Ďakujeme a želáme Vám veľa úspechov vo Vašej ďalšej činnosti