Kontakt

Seniorát DD a SS n.o.
956 08  Horné Obdokovce 395

IČO: 50 683 624
DIČ: 2120596885

Bankové spojenie:
banka: VÚB, a.s.
č. účtu: 3817656753 / 0200
IBAN: SK18 0200 0000 0038 1765 6753

telefón: 038 5318192
mail: seniorat@seniorat-horneobdokovce.sk