Interné dokumenty

Krízový plán .pdf Čestné vyhlásenie .pdf Dočasné opustenie ZpS pdf

Etický kódex.pdf

Prevádzkový poriadok .pdf

Štandardy kvality.pdf

GDPR .pdf