Poďakovanie

Zariadenie pre seniorov – Seniorát DD a SS n.o., Horné Obdokovce ďakuje všetkým sponzorom za darčeky pre našich prijímateľov sociálnej služby, hlavne teraz v tomto ťažkom období v boji s COVID-19.